Yokoluş Sanatı Jean Baudrillard

1 min


1

“Fotoğrafların sessizliği, gerçekten ne olduğunu tam açıklamaksızın, her zaman sessizliği deneyen ama başaramayan sinema, televizyon gibi alanların benzerlerine karşıt olarak sessizlik, fotoğrafik imgenin en değerli ve en özgün niteliğidir.

Sessizlik salt kaçan ve sakınan imgenin, içten okunması ve algılanması için yorumu ve söylemi değildir. O aynı zamanda imgeyi gerçeklik bağlamında dünyanın gürültüsü içinde yakalayan, burkan nesnelerin içindeki sessizliktir de. Ne olursa olsun şiddet, hız ya da her şeyi kuşatan gürültü, imgenin sessizliğini ve hareketsizliğini bir fotoğraf nesnesine iade eder.

Her şehrin, her kargaşanın ortasında, her tür görsel ve işitsel stresin ortasında fotoğraf, yeniden boşluk yaratır, yeniden bir bozkır yaratır, bozkıra denklik –bir anlamda yalıtılmışlığa, görüngüsel yalıtıma yada dahası görünüşün görüngüsel hareketsizliğine denkliktir.

Bir kenti baştan sona geçen yol sadece sessizliktir. Dünyayı baştan sona geçen yol sadece sessizliktir.”

Jean Baudrillard – Yokoluş Sanatı
Fotoğraf: Jean Baudrillard – Saint Clément 1987


Like it? Share with your friends!

1
dadaoğlu

Haydar Dadaoğlu, Eylül 1980'de Şili'de dünyaya geldi.

0 Comments